...
Бүтээгдэхүүн борлуулах суваг

Өөрийн вэбсайтаар бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах

zochil.mn платформоор та 3 мин дотор онлайн худалдааны вэбсайттай болох боломжтой.

Тогтмол хөгжүүлэлттэй

Өдөр бүр шинэ шинэ боломж, шинэ технологийг бид хөгжүүлж таны вэбсайтад нэвтрүүлнэ.

Маркетингийн боломжуудтай

Бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд сурталчилах, идэвхижүүлэх, урамшуулах модулиудыг танд санал болгоно.

Аюулгүй байдалыг хангасан

Мэдээлэл алдагдах, халдлагад өртөхгүй байх нөхцлийг хангасан кодын хөгжүүлэлт, серверийн аюулгүй байдалыг хариуцана.

Бизнесийн чиглэл

Та дараах чиглэлээр бизнес эрхэлдэг бол

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Монгол брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүн бүхэн ашиглах боломжтой

Импорт худалдаа

Гадны орнуудаас бараа бүтээгдэхүүн импортолж борлуулдаг бол ашиглах боломжтой

Захиалгат худалдаа

Америк, Солонгос, Хятад, Япон гэх мэт орнуудаас бүтээгдэхүүний захиалга авдаг бол ашиглах боломжтой

Хоол хүргэлт

Хоол хүргэлтийн бизнес эрхэлдэг хүн бүхэн ашиглах боломжтой

Image