...
Бүтээгдэхүүн борлуулах суваг

Facebook хэрэглэгчидрүү онлайнаар худалдаалах

Өөрийн вэбсайтаа facebook пейжтэй холбож бүтээгдэхүүнээ борлуулах

Бүтээгдэхүүн автоматаар шинэчлэгдэнэ
Zochil admin-аар удирдана
Вэбсайттай холбогдож ажиллана
Борлуулах

Яагаад facebook-ээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах ёстой вэ?

Бүх хэрэглэгчид ашигладаг

Монгол улсын 2,3 сая гаруй иргэн буюу 75% өдөр тутамдаа facebook платформыг ашигладаг

Вэбсайттай шууд холболт хийх боломж

Facebook хуудсандаа вэбсайтад байрших бараа бүтээгдэхүүн, мэдээллээ бүрэн байршуулах боломжтой

Таны вэбсайтын хандалт, нэр хүнд өснө

Facebook-н хэрэглэгчидрүү вэбсайтаа сурталчилснаар хандалтаа нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүнээ борлуулах, нэр хүндээ өсгөх боломжтой

Facebook хэрэглэгчидрүү маркетинг явуулна

Маркетингийн сурталчилгаа, хөтөлбөрүүдээ вэбсайтандаа байршуулан facebook сурталчилгаагаар цацаж борлуулалт, хандалтаа өсгөх боломжтой

Image